Vrijheidscolleges

Vier lezingen over de actuele waarde van de Four Freedoms van Franklin D. Roosevelt

Abdelkader Benali, Hans Achterhuis, Kustaw Bessems, Barbara Oomen, Chretien Breukers, Ellen Deckwitz, Ruben van Gogh en Baban Kirkuki 9789462360099 | 1e druk, 2013
Budh

Beschrijving

In 1941 formuleerde de Amerikaanse president Roosevelt vier vrijheden:
Freedom from Fear, Freedom from Want, Freedom of Speech and Expression en Freedom of Worship. Sindsdien zijn steeds afspraken gemaakt over vrijheid: in verdragen, nationale wetten en (in)formele omgangsregels tussen burgers onderling en in hun relatie met de overheid. Afspraken over vrijheid scheppen ruimte, maar die ruimte vraagt ook om begrenzing. Vrijheid is zowel doen als laten.

In 2013 was Vrijheid spreek je af het thema van de Nationale Viering van de Bevrijding. Daarnaast werd 300 jaar geleden de Vrede van Utrecht getekend. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar onderhoud vergt en continu bediscussieerd dient te worden, organiseerden FORUM, Bevrijdingsfestival Utrecht en Vrede van Utrecht een reeks Vrijheidscolleges. Wat is de actuele waarde van de Four Freedoms van Roosevelt? In deze bundel diepen vier gerenommeerde sprekers elk een van de Freedoms uit. Elke vrijheid wordt poëtisch geïllustreerd met een vrijheidsgedicht.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor de meer algemeen in mensenrechten geïnteresseerde lezers.

Auteursinformatie

Abdelkader Benali is een internationaal bekroonde auteur van o.a. de roman Bruiloft aan zee, de Langverwachte en de Stem van mijn moeder.
Prof. dr. Hans Achterhuis is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en van 2011 tot 2013 was hij Denker des Vaderlands.
Kustaw Bessems is chef van Vonk, het achtergrond- en opiniekatern dat op zaterdag verschijnt bij De Volkskrant.
Prof. dr. Barbara Oomen is Dean van het University College Roosevelt in Middelburg en hoogleraar sociologie van de mensenrechten aan de Universiteit Utrecht.
De gedichten zijn geschreven door Chrétien Breukers, Ellen Deckwitz, Ruben van Gogh en Baban Kirkuki. Zij maken deel uit van het Utrechts Dichtersgilde.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag