Vlindermessen en djonko's

Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West

Eric Bervoets 9789462364066 | 2e druk, 2014
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

1Inleiding: in één klap in beeldGedoe in Amsterdam-West - Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West - Jongens aan het woord - Het verhaal verteld
2Aanpak jeugdcriminaliteit: de laatste modeJeugdcriminaliteit: een trendbreuk? - Zo de wind waait… - Zes trends - Aandacht voor groepen en hangplekken - Goedgekeurd door de wetenschap - Meten is (z)weten - Jeugdige veelplegers - Veiligheidshuizen en casusoverleg - Vroeg erbij
3Kijk op jeugdgroepenJeugdgroepen in Nederland - Jeugdcriminaliteit in groepsverband - Geweld, jeugdgroepen en risicofactoren - De culturele component: jeugdcultuur, straatcultuur, migrantenjongeren - Jeugdgroepen en gangs - Jeugdgroepen en ‘Franse buitenwijkenproblematiek’
4De groep: buurt en achtergrondEen rondgang op en rond het Poortmanplein - Broeiende buurten - Hangjongeren, autokraken en drugs - Beleid in het stadsdeel: van wegstoppen naar benoemen - Kennismaken met de Poortmangroep - Een jeugdgroep op zolder - Schijt aan alles - Opeenstapeling van risico's
5De kerfstok: geweld in groepsverbandAfloop van het slooppand-incident - Losse handjes - Criminaliteit in groepsverband - Het ‘grote voorbeeld’ Karim - Hamid ‘de kapitein’: een slimme leider, teleurgesteld in de samenleving - De vaste metgezel: Bakir, geweld met de paplepel ingegoten - De straatschuld - ‘Mijn moeder heeft geld nodig’
6De buurt op scherp: reactiepatronenElke buurt zijn eigen Poortmangroep - Gezamenlijke aanpak: beter laat dan nooit - Politie en justitie: een onaangename verrassing - Stadsdeel: de partijen bijeen - Jongerenwerk en (jeugd)hulpverlening - De buurt: angst en ontkenning - De Griek: ‘Werk genoeg in de snijkeuken’ - Wel of niet ontmanteld?
7Beschouwing: de groep de baas?Terugblik - Wat opviel: de straat en de vergaderkamer als losstaande werelden - Toen en thans - Gevraagd: waarnemend en oplossend vermogen - Kijken naar groepen - Jeugdgroepen als veroorzakers - Jeugdgroepen als resultaat - Jeugdgroepen verergeren bestaande spanningen - Jeugdgroepen als zichtbare manifestatie - Het einde nabij of never ending story?
Epiloog: de groep de baas; adviezen voor beleid en uitvoering
Verantwoording
Over de auteur

Beschrijving

In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die – waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs – uit een slooppand glas, stenen en keukenkasten naar beneden gooien. Er wordt een ladekast met glasscherven uit een raam gegooid in de richting van een van de agenten. Die kan ternauwernood opzij springen. De kast slaat naast hem te pletter op de grond. In dit boek wordt duidelijk hoe een groep jongeren een buurt op scherp kan zetten. Het gaat over jeugdcriminaliteit, met name criminaliteit en intimidatie door jeugdgroepen. Bekeken wordt wat daarover bekend is in de criminologie, er wordt ingegaan op enkele trends en op wat werkt. Centraal staat de Poortmangroep, een (voormalige) criminele en gewelddadige jeugdgroep uit Amsterdam West.

Deze tweede druk bevat een voorwoord door prof. dr. Frank Bovenkerk, emeritus hoogleraar criminologie.

Doelgroep

Dit boek is voor iedereen die als professional te maken heeft met jeugdproblematiek of als geïnteresseerde lezer belangstelling heeft voor criminaliteit en overlast in groepsverband.

Auteursinformatie

Dr. Eric Bervoets is bestuurskundige en criminoloog. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker (www.bureaubervoets.nl). Hij promoveerde in 2006 op het proefschrift Tussen Respect en Doorpakken: de politiële aanpak van Marokkaanse jongeren in Gouda, Utrecht en Amsterdam. Hij richt zich op onderzoek naar lokaal veiligheidsbeleid, politiewerk en de aanpak van criminaliteit. Daarbij legt hij een voorliefde aan de dag voor etnografisch veldwerk, evaluaties en praktijkonderzoek.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag