Basisboek integrale veiligheid

Wouter Stol, Carel Tielenburg, Wilbert Rodenhuis, Emile Kolthoff, Menno van Duin en Sander Veenstra (redactie) 9789462365674 | 3e druk, 2016
Budh

Beschrijving

Deze 3e druk verschijnt naar verwachting begin juli 2016. Het e-book van de 2e druk blijft beschikbaar tot 1 juli 2016. 

Het Basisboek integrale veiligheid behandelt veiligheid vanuit een breed perspectief, met oog voor dwarsverbanden en samenhangen: een integrale benadering. Veiligheidsproblemen zoals criminaliteit, ongevallen en crises ontstaan door een combinatie van oorzaken en moeten dus met een combinatie van maatregelen worden bestreden. Integrale veiligheid betekent dat je een bepaald veiligheidsprobleem eerst in een breder perspectief plaatst (langs lijnen van tijd, ruimte, sociale netwerken en kennisgebied) en dat je daarna vanuit het aldus ontstane inzicht een zinvolle combinatie van maatregelen ontwerpt. Dit boek biedt de ingrediënten voor zo’n benadering. De belangrijkste problemen, concepten, instrumenten en organisaties komen aan bod.

In het eerste deel worden diverse gereedschappen voor de veiligheidskundige geïntroduceerd. Het tweede deel behandelt de centrale spelers op het gebied van veiligheid in Nederland, met hun taken, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen. Dat zijn de partners van de veiligheidskundige. In het derde deel wordt het werk van de veiligheidskundige belicht, onder andere op het gebied van rampen en crises, externe veiligheid, (cyber)criminaliteit en terrorisme.

Doelgroep

Het boek sluit aan bij hbo-opleidingen, zoals Integrale Veiligheid en Integrale Veiligheidskunde, en bij de beroepspraktijk. Voor veiligheidsprofessionals en bestuurders met een veiligheidsportefeuille is het bijvoorbeeld een waardevol naslagwerk. Daarnaast is dit boek zeer geschikt voor beginnende academici, onderzoekers en adviseurs die op veiligheidsgebied werken en gebaat zijn bij een brede oriëntatie.

Auteursinformatie

Wouter Stol is lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit. Carel Tielenburg is als docent verbonden aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool. Wilbert Rodenhuis is lector Risicobeheersing aan Saxion. Emile Kolthoff is hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit en lector Veiligheid, Openbare orde en Recht bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool. Menno van Duin is lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en bijzonder lector Regie van Veiligheid aan de Hogeschool Utrecht i.s.m. de Veiligheidsregio Utrecht. Sander Veenstra is onderzoeker lectoraat Cybersafety aan de NHL Hogeschool/de Politieacademie en docent aan NHL Hogeschool/Thorbecke Academie.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag