Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Een verkennend dossieronderzoek

R.S.B. Kool, M.R. Hebly, D.P. van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve en Ivo Giesen 9789462900141 | 1e druk, 2014
Budh

Beschrijving

Onderzoek heeft uitgewezen dat slachtoffers van strafbare feiten de civiele route als hoogdrempelig ervaren (zelf procederen, verplichte procesvertegenwoordiging) en kiezen voor schadeverhaal via de strafrechter. Die route biedt voordelen (executie via het Centraal Justitieel Incassobureau, voorschotregeling), maar stelt ook voorwaarden die schadeverhaal kunnen belemmeren (ontvankelijkheid, rechtstreekse schade). Vanuit de rechtspraktijk is geopperd het schadeverhaal te laten verlopen via de kantonrechter. Dankzij de laagdrempeligheid en verhoogde competentiegrens (€ 25.000) lijkt de kantonprocedure geschikt voor schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten. In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar het gebruik van de kantonprocedure ten behoeve van schadeverhaal. Het onderzoek wijst uit dat daarvan slechts bij uitzondering gebruik wordt gemaakt.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, praktijkjuristen en de overheid.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag