Fiscale behandeling van de DGA

Suzanne Mol-Verver 9789462900332 | 3e druk, 2015 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

IInleidend deel
IIThematisch deel

Beschrijving

De 4e druk van deze uitgave, met ISBN 9789462901582, verschijnt naar verwachting 25 januari 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

Dit studieboek bevat een overzicht van de fiscale behandeling van de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA). Bij de behandeling wordt ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving waarmee de DGA te maken krijgt. De volgende heffingen staan centraal:
Wet inkomstenbelasting 2001, Wet op de loonbelasting 1964, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 1956.

Het boek is verdeeld in twee afzonderlijke delen. Het eerste gedeelte vormt een behandeling op hoofdlijnen van de verschillende fiscale regelingen waarmee een DGA te maken krijgt. In het tweede gedeelte wordt op thematische wijze ingegaan op de fiscale gevolgen van een aantal veelvoorkomende situaties waarmee een DGA in de praktijk geconfronteerd kan worden.

Fiscale behandeling van de DGA is in oorsprong bedoeld als studieboek voor studenten fiscaal recht en fiscale economie aan de universiteiten en hogescholen, maar is ook geschikt voor de fiscale beroepspraktijk.

Fiscale behandeling van de DGA is een initiatief van de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Doelgroep

De fiscale behandeling van de DGA is bestemd voor studenten en cursisten die een vak of cursus volgen op hbo- en wo-niveau waarin de directeur-grootaandeelhouder centraal staat. Daarnaast kan het interessant zijn voor de RB Belastingadviseur.

Auteursinformatie

Prof. dr. R.P.C. Cornelisse is verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, het Amsterdam Centre of Tax Law en aan Loyens & Loeff N.V.

Mr. J.W.E. Litjens is werkzaam bij het PwC Knowledge Centre Taks & HRS. Daarnaast is zij verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, de capaciteitsgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, en aan het Maastricht Centre for Taxation.

Mr. A.L. Mertens is zelfstandig gevestigd belastingadviseur en verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Mr. dr. S.J. Mol-Verver is verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en aan het Amsterdam Centre of Tax Law.

Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen is belastingadviseur bij PwC Amsterdam en verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag