Casuïstiek formeel belastingrecht

Eric Poelmann, E.E. Schotte en K. Bozia 9789462900868 | 3e druk, 2015 Er is inmiddels een nieuwe druk van dit boek verschenen.
Budh

Beschrijving

Let op: dit boek is alleen beschikbaar als digitaal boek (e-book).

De 4e druk (ISBN 9789462902060) van deze uitgave verschijnt naar verwachting in de zomer van 2016. Klik hier voor meer informatie en bestellen.

In Casuïstiek formeel belastingrecht wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal het formele belastingrecht inzichtelijk gemaakt. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 januari 2015 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording. Het boek bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit het studieboek Hoofdzaken formeel belastingrecht.

In dit boek komen de volgende thema’s aan bod:

- formeel belastingrecht – algemeen;
- wijze van heffen;
- verplichtingen ten aanzien van de belastingheffing;
- algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
- vertegenwoordiging;
- de fiscale vaststellingsovereenkomst;
- procesrecht;
- fraus legis;
- fiscale bestuurlijke boete;
- fiscaal strafrecht;
- invordering.

Doelgroep

Het oefenmateriaal is ontwikkeld voor universitaire opleidingen fiscaal recht en fiscale economie. Het materiaal is ook geschikt voor hbo-opleidingen fiscale economie en andere fiscale beroepsopleidingen. Vanwege de uitgebreide richtlijn voor de beantwoording kan het boek tevens worden gebruikt voor zelfstudie.

Auteursinformatie

De auteurs zijn allen verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en daarnaast werkzaam in de praktijk.

 

 

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag