Casuïstiek vennootschapsbelasting

Jan van de Streek 9789462902183 | 5e druk, 2016
Budh

Beschrijving

De vennootschapsbelasting is de meest ingewikkelde belasting. Zo vormen de renteaftrekbeperkingen een waar doolhof en strekt het regime voor de deelnemingsvrijstelling zich uit over twaalf wetsartikelen. Het regime voor de fiscale eenheid doet qua omvang en complexiteit hiervoor niet onder.

In Casuïstiek vennootschapsbelasting wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de heffing van vennootschapsbelasting inzichtelijk gemaakt bij zowel het midden- en kleinbedrijf als bij multinationals. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 maart 2016 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording.

De volgende thema’s komen - verspreid over meer dan 90 opgaven - aan bod:

 • Stichtingen, verenigingen en overheidsbedrijven
 • Informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen
 • Bodemloze-putleningen, deelnemerschapsleningen en onzakelijke geldleningen
 • Diverse fiscale jaarwinstproblematiek, zoals afschrijvingen, voorzieningen en onderhanden werk
 • Verlengstukwinstregeling bij coöperaties
 • Innovatiebox
 • Winstdrainage door middel van renteaftrek
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Vervreemding en omzetting van afgewaardeerde vorderingen
 • Liquidatie- en stakingsverliesregeling
 • Bedrijfsfusies, aandelenfusies, juridische fusies en splitsingen
 • Fiscale eenheid
 • Samenloop van reorganisaties en de fiscale eenheid
 • Renteaftrekbeperkingen in verband met deelnemingsrente en overnamerente
 • Handel in verlies-BV’s

Doelgroep

Het oefenmateriaal is ontwikkeld voor universitaire opleidingen fiscaal recht en fiscale economie. Voor hbo-opleidingen en andere fiscale beroepsopleidingen is het oefenmateriaal ook geschikt. Vanwege de uitgebreide richtlijn voor de beantwoording kan het boek tevens worden gebruikt voor zelfstudie.

Auteursinformatie

Prof. dr. J.L. van de Streek is verbonden aan het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) van de Universiteit van Amsterdam en aan Loyens & Loeff NV. Hij heeft meer dan veertien jaar praktijk- en onderwijservaring op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag