Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties

Met succes overleven in een concurrerende markt

Cees van Zoest 9789059315808 | 7e druk, 2010
Budh

Beschrijving

Kwaliteitszorg heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijker plek gekregen binnen de instellingen voor educatie, zorg en welzijn. Steeds meer organisaties zijn overtuigd van het nut en de betekenisvan kwaliteitszorg. Het maakt steeds meer onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden binnen de instelling. Leidinggevenden en medewerkers zien dat kwaliteitszorg bijdraagt aan een kwalitatief hoogstaand aanbod en er voor zorgt dat instellingen met succes overleven. Dit boek geeft antwoord op de vraag wat kwaliteitszorg is en hoe je dit binnen de organisatie met succes kunt opzetten. Centraal daarin staat de uitdaging om te werken aan concrete verbeteringen waarbij voortdurend de creativiteit van zoveel mogelijk medewerkers wordt benut. Zo wordt de dienstverlening geoptimaliseerd en de organisatie in al haar facetten verbeterd. Het boek biedt tal van concrete methodische handreikingen. Het accent ligt op de non-profitsector.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor (aankomend) functionarissen in dienstverlenende organisaties die op enigerlei wijze te maken hebben met kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid.

Auteursinformatie

Cees van Zoest studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met als bijvakken arbeids- en onderwijssociologie. Hij werkte tot voor kort als studierichtingsleider en docent in het HBO. Daarnaast werkte hij in enkele organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Hij publiceerde eerder over strategische beleidsvoering voor non-profitorganisaties, volwasseneducatie en vrijwilligerswerk. Hij werkte ook als kwaliteitsmanager binnen de Hogeschool van Utrecht.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2024 | Boom uitgevers Den Haag